Πανελλήνιο Δίκτυο Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης Back Care network
ΑΡΧΙΚΗ
Ι. ΚΑΡΝΕΖΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
LINKS
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Legal Disclaimer
© 2004 - 2013
Τελευταία ενημέρωση 01/06/2013

Υπηρεσίες

Ο Δρ. Καρνέζης πιστεύει ότι τα καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με τη συνεργασία γιατρού και ασθενούς. Έτσι, δίνει μεγάλη σημασία στην πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση των ασθενών του για το πιθανό πρόβλημά τους.
Η διάγνωση και η θεραπεία βασίζονται σε άριστη πολυετή εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και εμπειρία στην Μ. Βρετανία καθώς και στη συνεχιζόμενη ενημέρωση.

Έχει γνώσεις και εμπειρία όχι μόνο στα συνήθη ορθοπαιδικά προβλήματα αλλά και σε σπάνιες παθήσεις. Επίσης στην αντιμετώπιση ορθοπαιδικών προβλημάτων σε παιδιά, ιδιαίτερα σε προβλήματα σπονδυλικής στήλης.

Είναι διευθυντής της Επιστημονικής Επιτροπής του Πανελληνίου Δικτύου Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης. (Ειδικά για προβλήματα σπονδυλικής στήλης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανελληνίου Δικτύου Σπονδυλικής Στήλης www.backcare.gr

Αν χρειαστεί, θα χειρουργηθείτε από τον Δρ. Καρνέζη με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους χειρουργικής όπως ελάχιστα επεμβατικές ή αρθροσκοπικές μεθόδους.